v 13

Klassens grupparbete kring miljöboken presenteras som affischer, finns att ses som original i klassrummet. Ett litet samarbete blev en stor framgång! Härligt när alla bidrar med sitt till det hela!
   

v 12 från fröken och magistrar

Hej alla föräldrar!

I helgen ställer vi ”fram trädgårdsmöblerna” inför sommaren! Det är en minnesregel som funkar denna helg, då klockorna ska vridas fram igen. Välkommen SOMMARTID!

Förra veckan skrev vi lite kort om klassens stora träning just nu. Det handlar allt oftare om att kunna enas med flera, att ibland vara tvungen att stå tillbaka för allas bästa. Vi har pratat återkommande om ett begrepp, SOLIDARITET och vad detta kan innebära. Klassen ska ha ett arbetstema om miljö igen, liksom under tidigare år. Det är ett återkommande tema, men med större fördjupning för varje årskurs, förklarade vi, när några buar ut sitt missnöje med temat. Alla fick till att börja med välja intressetema inom de olika rubrikerna som redan låg fasta. Det blev ojämna grupper och alla uppmanades att tänka igenom ett eventuellt byte av grupp. Hela arbetets gemensamma syfte är att samtliga rubriker Klimat, Energi, Transport, Mat, Vatten och Avfall ska belysas och redovisas. Tre elever bytte solidariskt grupp för helheten! 🙂 Okey, kanske lite under ”Hotets Pedagogik”: – Då grupparbetar vi inte, då får alla läsa alla kapitel!

Ibland är det fantastiskt kul att arbeta som lärare i klass 3a, ibland är det riktigt svårt, men som sagt, miljöarbetet är i full gång, som grupparbete! 🙂 🙂 🙂

Veckans elevbloggare berättar lite mera om veckan som gått!

Trevlig helg!

V.12 Sixten och Zacharias bloggar

Måndag 20 mars, vårdagjämning
Vi började dagen med Händelseboken.
I Händelseboken skriver man vad man har gjort i helgen, eller om man vill berätta något annat.
På eftermiddagen hade vi nationella prov i matte,
det tyckte vi var jättelätt.
Tisdag 21 mars
Röd grupp hade mattehalvklass och blå byggde hus av små
trästickor.


Vi hade nationella prov i läsförståelse det gick
bra för klassen!!!
På NO har vi letat svar på tre frågor.
1.Vad är knopp?
2.Vad är blomma?
3.Vad är frö?
Några grupper har redovisat sina faktaarbeten om djur.
Det var intressant, vi tog bilder med I-pads och gjorde bildspel.
Vi fick söka fakta på bland annat Wikipedia.
Onsdag 22 mars
På onsdagen hade vi slöjd på morgonen.
Blå grupp har syslöjd och röd grupp har träslöjd.
Vi hade engelska med Lena senare.
Vi läste engelska småböcker på den engelska timmen.
Det fick lena positiv feedback på! Det var kul.
Torsdag 23 mars och fredag 24 mars
Vi har jobbat mycket med enheter på matten under veckan.
Vi arbetade med sidorna 42-43 i prima extraboken.
När vi var färdiga med de sidorna gjorde vi sida 40-41.

Nu skall vi snart arbeta den sista lektionen på fredagen.
Det blir säkert faxuellt eller lilla aktuellt…eller kanske några av djurgrupperna kommer att redovisa…
Så om man tänker på hela veckan så har den varit bra, tycker vi, Sixten och Zacharias

v 11 Brev från fröken o magistrar

Hej föräldrar!
Nu har vi dragit igång NP. De flesta är klara med B-test matematik, om talserier och mönster. Eftersom alla NP-tester ligger under sekretess ett antal år, kan vi inte visa VAD vi gjort, bara säga att samtliga som gjort testen har nått kravnivån för årskurs 3.
Ni som är nyfikna på VAD kommer att kunna kika in i ert barns tester då vi tar utvecklingssamtalen mot slutet av terminen. Under veckan som gått har eleverna även gjort delprov A-svenska. Det är en gruppuppgift där det gäller att lösa uppgiften i enighet med gruppens kamrater. Fyra kriterier ska bedömas och tre av dessa ska uppnå kravnivå för åk 3. Kan ej presentera hela bedömningen eftersom alla grupper inte är klara pga sjukfrånvaro. Kommer att lägga in testet senare som restuppgift.

Som vi talade om under föräldramötet är det vårt ansvar att försöka väva in dessa tester i den vanliga undervisningen och planeringen är att de aldrig ska behöva göra fler än två test per vecka, men vid restuppgifter kan det bli så att någon elev kan få göra tre test under samma vecka.

Skolverkets information till föräldrar om NP

Att bli eniga i en verklig situation tränar klassen ofta på. Idag har vi börjat dra i idéer inför vårfesten. Planen är att festen går av stapeln den ”syttende maj”, Välkomna att anteckna onsdagen den 17 maj, då klass 3a är värdar för Röde Orms Vårfest.

Detaljer kommer senare. Under eftermiddagens svenskalektion prövade vi just detta att enas, att argumentera för sitt förslag, men att kanske bli tvungen att släppa sin egen idé till förmån för HELA gruppens bästa!
Det tillrättalagda NP-testet var betydligt lättare, måste vi nog avslöja! 🙂
Vår förhoppning är att denna veckas NP-start har lugnat eventuell oro. Under gruppuppgiften om att enas utbyttes finurliga tankar, men också många goa skratt!

Trevlig helg!